پرکردن این فرم به منزله‎ی ثبت نام نهایی نمی باشد

 دوره اول متوسطه :  پایه هفتم - پایه هشتم - پایه نهم 

دوره دوم متوسطه : دهم  - یازدهم - دوازدهم ( ریاضی فیزیک - علوم تجربی  - علوم انسانی)اگر قبلا پيش ثبت نام را انجام داده ايد و کد رهگيری داريد، برای بررسی نتيجه، اينجا را کليک کنيد.

اگر ميخواهيد فرم پيش ثبت نام را پر کنيد، اينجا را کليک کنيد